Mono logo

Jogi nyilatkozat

A monomedia.hu webhely jogi nyilatkozata

A monomedia.hu webhely (továbbiakban: webhely) domain-nevének tulajdonosa az MNB-EduLab Kompetencia Központ Kft. (továbbiakban: MNB-EduLab).

A webhely használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatkezelési feltételeket és szabályokat.

1. Szerzői jogok

A webhely tartalmának szerzői joga az MNB-EduLab-ot illeti meg, kivéve azon eseteket, amikor a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A webhelyen szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A webhelyen közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. Információk

A webhelyen megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az MNB-EduLab felelősséget nem vállal, azokat a weboldal látogatói személyes használatra és saját felelősségükre vehetik igénybe.

Az MNB-EduLab hiteles és pontos információk közlésére törekszik, ennek ellenére azok hibáiért és hiányosságaiért, illetve az azok felhasználásából eredő következményekért, esetleges károkért az MNB-EduLab felelősséget nem vállal.

A webhelyen található valamennyi információt „az adott állapotban” biztosítjuk és azok teljességét, pontosságát, időszerűségét, valamint a felhasználásukból következő eredményeket az MNB-EduLab nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot, beleértve többek között a teljesítésre, a piacképességre és a valamilyen konkrét célra való felhasználhatóságra vonatkozó szavatosságot is.

Az MNB-EduLab nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webhely használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Az MNB-EduLab fenntartja a jogot, hogy a webhely tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.

3. Kapcsolódó honlapok

A webhely tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkeket vagy hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az MNB-EduLab befolyása alatt.

A kapcsolódó honlapokhoz a webhely csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a kapcsolódó honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat az MNB-EduLab valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

Az MNB-EduLab nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett vagy publikált tartalmakért, melyekhez a webhely kapcsolódik, vagy amelyre hivatkoznak. Az MNB-EduLab továbbá nem felel más honlaptulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.

4. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az MNB-EduLab haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

5. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

Az MNB-EduLab fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a webhely ezen részén értesíti felhasználóit.